Za razliko od večine izdelovalcev spletnih strani, moramo pri nas, najprej poudariti, da se ne lotevamo zgolj enostavnih izdelav spletnih strani in projektov pri katerih nato naročnike prepustimo lastni spletni iznajdljivosti in spletnemu nastopu, ampak nas zanima izdelava spletnih strani, kjer lahko vzpostavimo tudi proaktiven spletni nastop za učinkovito prodajo preko interneta. Tak primer je naša referenca: izdelava spletne strani za teambuilding Hrvaška (ki je v bistvu sestrska stran spletne strani ETC Adriatic – enega izmed slovenskih top 5 organizatorjev…